Μουσικοκινητική αγωγή

Χορός, Κίνηση και Μουσική

Στοιχεία

Ο χορός, η κίνηση και η  μουσική, είναι τρία διακριτά στοιχεία που επικρατούν στην καθημερινότητα και γενικότερα στη ζωή των ανθρώπων. Με συνδυασμό λοιπόν, των τριών αυτών στοιχείων, από την αρχαιότητα ακόμα προέκυψε η δημιουργία της μουσικοκινητικής αγωγής.

Η κίνηση είναι από τα απαραίτητα στοιχεία της μουσικοκινητικής αγωγής.

Βοηθά:

  • στη συνειδητοποίηση κάποιων πραγμάτων
  • στην απελευθέρωση
  • στη συναισθηματική έκφραση
  • στην καλύτερη αντίληψη του χώρου
music chorus
music sing

Παράλληλα

η μουσικοκινητική αγωγή, αποτελείται από την μουσική και την εκπαίδευση (αγωγή). Με τον όρο μουσική εννοούμε την οργάνωση των ήχων, όπως η σύνθεση, η εκτέλεση και η ακρόαση του μουσικού  έργου. Ενώ με τον όρο ‘’αγωγή’’, εννοούμε την προδιάθεση των ανθρώπων να αναπτυχθούν σωματικά, πνευματικά, κοινωνικά, ηθικά αλλά και αισθητικά.

Σε κάθε περίπτωση, η μουσικοκινητική αγωγή δίνει ευκαιρίες στο παιδί να συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότητες, να συνεργάζεται, να αναλαμβάνει τις ευθύνες του αλλά και να αυτοπειθαρχείται.