Καλλιτεχνικό εργαστήρι

βελτιώνουν τη φαντασία τους αλλά και τις ικανότητες τους

Η ώρα των καλλιτεχνικών

προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να καλλιεργήσουν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες και να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο τους χρόνο.

  • Πειραματίζονται με νέα υλικά
  • βελτιώνουν τη φαντασία τους
  • βελτιώνουν τις ικανότητες τους
  • μαθαίνουν να λειτουργούν ατομικά αλλά και ομαδικά

Παράλληλα καθοδηγούνται κατάλληλα, ώστε να καλλιεργήσουν το δικό τους προσωπικό ύφος και έκφραση μέσα από την επαφή τους με την τέχνη.

arts