Εργαστήριο πειραμάτων

πρωτότυπες κατασκευές προσαρμοσμένες στην κάθε ηλικία του παιδιού

Στο εργαστήριο

πειραμάτων, οι μικροί μας επιστήμονες εκτελούν αμέτρητα διασκεδαστικά πειράματα καθώς και πρωτότυπες κατασκευές προσαρμοσμένες στην κάθε ηλικία του παιδιού.

Μέσα από τις συγκεκριμένες διαδικασίες μαθαίνουν

  • να παρατηρούν
  • να αναρωτιούνται
  • να προβλέπουν
  • να αγγίζουν
  • να μυρίζουν
  • να πειραματίζονται…

Στο εργαστήριο πειραμάτων, γινόμαστε κάθε φορά όλο και καλύτεροι μελλοντικοί επιστήμονες.

fun-science-experiments-for-kids