Εκπαιδευτική ρομποτική

Είναι μια ισχυρή και ευέλικτη διδασκαλία μάθησης

Η εκπαιδευτική ρομποτική

ως σχέδιο διεπιστημονικής δραστηριότητας κυρίως

  • στην επιστήμη
  • τα μαθηματικά
  • την πληροφορική
  • την τεχνολογία

Είναι μια ισχυρή και ευέλικτη διδασκαλία μάθησης, που ενθαρρύνει τους μαθητές να κατασκευάσουν και να ελέγξουν τα ρομπότ, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες γλώσσες προγραμματισμού.

robotics
robotics-kids-2020

Η ρομποτική

Προάγει επίσης έναν ευχάριστο τρόπο μάθησης, 

ενώ παράλληλα προωθεί τα κίνητρα των παιδιών, τη συνεργασία, την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητα.