Εκπαιδευτική κουζίνα

Οι βασικοί στόχοι  του προγράμματος είναι η αυτόνομη παρουσία των παιδιών στην κουζίνα

Το παιδί μαθαίνει

την γνώση των βασικών σκευών καθώς και της λειτουργικής χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών που βρίσκονται μέσα στην κουζίνα.

Όλα  αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα…

  • την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
  • την ανάπτυξη της ομαδικότητας
  • την ψυχαγωγία

Παράλληλα δεν λείπει ποτέ η ασφάλεια των παιδιών και η χρήση  των κανόνων  υγιεινής.

cooking